Stichting Kinderhulp Indonesië

Missie

"De Stichting Kinderhulp Indonesië (S.K.I.) zet zich in voor kansarme kinderen in desa's rond de stad Yogyakarta op Midden-Java."

Doneren

"Voelt u zich betrokken bij de sociaalmaatschappe- lijke situatie van de bevolking in Indonesë en wilt u graag een bijdrage leveren? "

Wordt óók donateur !

Géén overheadkosten - alle donaties komen ten goede aan de kinderen in de desa's

De gelden die uit giften en sponsoring verkregen zijn, komen direct ten goede aan de projecten op Java. Reis- en verblijfskosten die de bestuursleden maken om de projecten in Indonesië te bezoeken, betaalt ieder uit eigen middelen.

De Stichting Kinderhulp Indonesië zal jaarlijks alle donateurs verslag doen van haar activiteiten in Indonesië en van de besteding van de donaties.

Verder wordt de S.K.I.-website het gehele jaar door voorzien van 'verse' informatie over de uitvoering van de projecten. Zo verantwoordt S.K.I. haar aanpak en keuzes en maakt zij zichtbaar waaraan de giften zijn besteed.

Hoe kunt u helpen?

Met relatief weinig geld kan er in Indonesië veel tot stand komen. Zo kan een kind bijvoorbeeld al voor circa €70,- een jaar naar school en worden voorzien van schoolkleding, schoenen en schoolboeken.
Als u het werk van Stichting Kinderhulp Indonesië wilt steunen, dan wordt u van harte uitgenodigd een gift*  te storten op:

NL84 RABO 0344 7986 23
t.n.v. de Stichting Kinderhulp Indonesië.

Maar ook uw meedenken en uw suggesties om aan financiële hulp te komen worden zeer op prijs gesteld!

*  Omdat S.K.I. door de belastingen is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende

Instelling) zijn uw giften aan S.K.I. aftrekbaar voor de belastingen, voor zover het totaal van uw

giften meer bedraagt dan 1% van uw verzamelinkomen.

'Periodieke' giften volledig aftrekbaar

De zgn. 'periodieke' giften zijn volledig aftrekbaar. Deze moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

- bij onderhandse overeenkomst of notariële akte wordt gedurende tenminste 5 jaar een vast bedrag geschonken;

- deze 'lijfrente' eindigt door het overlijden van de schenker of het verliezen van ANBI-status door de begiftigde.

Een exemplaar van de overeenkomst kunt u hier downloaden.

 

Aan de opstelling van de notariële akte zijn beperkte kosten verbonden.

Meer informatie?

This is a captcha-picture. It is used to prevent mass-access by robots. (see: www.captcha.net) Type de tekst over

© '10 Alle rechten voorbehouden | CSS Template door Rambling Soul | Techniek door Total Control IT