Stichting Kinderhulp Indonesië

Missie

"De Stichting Kinderhulp Indonesië (S.K.I.) zet zich in voor kansarme kinderen in desa's rond de stad Yogyakarta op Midden-Java."

Doneren

"Voelt u zich betrokken bij de sociaalmaatschappe- lijke situatie van de bevolking in Indonesë en wilt u graag een bijdrage leveren? "

Op welke wijze de Stichting Kinderhulp Indonesië helpt

In de desa's rondom Yogyakarta heerst het grootste deel van het jaar droogte. Dat veroorzaakt grote economische achterstand. Ongeveer 35% van de ouders heeft géén geld om voor hun kinderen leerboeken en schooluniformen te betalen. Deze uniformen zijn van overheidswege verplicht en bedoeld om stands- verschillen - tenminste op de scholen - zoveel mogelijk onzichtbaar te maken. Maar indien het niet anders kan, mogen kinderen ook zonder uniform naar school.

Het zelfde geldt voor het niet kunnen betalen van schoolgeld. Echter levert een en ander voor nogal wat ouders - maar vooral ook voor de kinderen zelf - een probleem op: de kinderen voelen zich niet 'gelijk' zonder uniform of met een afgedragen uniform van een medescholier. Ze hebben er danook vaak geen moeite mee om thuis gehouden te worden, waar ze dan kunnen helpen om het gezin economisch draaiende te houden. S.K.I. helpt door voor deze groep kinderen leerboeken en schoolkleding aan te schaffen.

Boeken en leermiddelen op de scholen

Op de scholen is groot gebrek aan klassikale leermiddelen, zoals boeken, wandkaarten, atlassen, schrijf- en tekenmateriaal. Meestal hebben alleen de onderwijzers slechts één exemplaar van de benodigde schoolboeken. Verder ontbreekt het veelal aan eenvoudige hulpmiddelen voor sport en ontspanning. S.K.I. helpt de scholen bij de aanschaf van de meest noodzakelijke leermiddelen.

 

Water- en sanitaire voorzieningen

Een belangrijk tekort is er ook op het gebied van water en sanitaire voorzieningen.
Omdat er geen of nauwelijks (betaalbaar) stromend water in deze desa's is, hebben de scholen meestal alleen zgn. 'droge' latrines - er is geen water voor spoeling of voor het wassen van de handen.

 


Veelal ontbreekt het ook aan (afsluitbare) deuren. Vooral meisjes hebben daar last van. Het gevolg van dit alles is, dat kinderen hun behoeften in de 'bushbush' moeten doen en verstoken zijn van normale hygiëne. Een sociaal en hygiënisch trieste situatie. Onze hulp gaat daarom voor het grootste deel naar de watervoorziening en sanitatie op de scholen, omdat we daarmee voor een grote groep kinderen betere en hygiënischer leefomstandigheden creëren. Daarmee helpen we de Verenigde Naties om de gestelde "Millenium Development Goals" te realiseren.

Nieuwe toiletten

S.K.I. helpt de scholen bij het aanleggen of renoveren van voldoende en deugdelijke toiletten, voorzien van spoelwater en goede afvoer naar septic tanks.  De meeste scholen hebben geen aansluiting op een waterleidingnet en moeten het benodigde hemelwater in de regentijd - ca. vijf tot zeven maanden per jaar - opvangen en opslaan in regenwaterbassins. Deze tanks worden tijdens regen gevuld via een goot die op het schooldak is aangesloten.

Ook kan het benodigde (drink)water uit een waterput omhoog worden gehaald. Maar bijna alle scholen zijn verstoken van deze faciliteiten. Wel kunnen scholen water inkopen dat via tankauto´s wordt aangeleverd, maar daar hebben ze meestal geen geld of opslagmogelijkheden voor. S.K.I. helpt de scholen die géén water hebben bij het graven en/of bij het uitdiepen van waterputten en bij het bouwen van regenwateropslag-reservoirs.

© '10 Alle rechten voorbehouden | CSS Template door Rambling Soul | Techniek door Total Control IT