Stichting Kinderhulp Indonesië

Missie

"De Stichting Kinderhulp Indonesië (S.K.I.) zet zich in voor kansarme kinderen in desa's rond de stad Yogyakarta op Midden-Java."

Doneren

"Voelt u zich betrokken bij de sociaalmaatschappe- lijke situatie van de bevolking in Indonesë en wilt u graag een bijdrage leveren? "

Het ontstaan van de Stichting Kinderhulp Indonesië

Het initiatief tot de oprichting van S.K.I. is genomen door Bert en Ineke Steenwinkel, die in 1982 twee kinderen hebben geadopteerd uit Jakarta. Tijdens het adoptieproces en later - toen zij op zoek gingen naar de natuurlijke ouders van hun kinderen - hebben zij veel te maken gehad met kindertehuizen en sloppenwijken in Indonesië.

De soms schrijnende leefomstandigheden daar, meestal veroorzaakt door gebrek aan geld, heeft hen tot de oprichting van S.K.I. gebracht. Dit vanuit de overtuiging dat een juiste schoolopleiding de basis legt voor een gezonde maatschappij en betere kansen voor de volgende generatie.

Hun initiatief werd snel gesteund door vrienden en bekenden die zich spontaan aanmeldden als sponsor en/of aanboden om zitting te nemen in het bestuur. Met dit enthousiasme voor het goede doel werd de Stichting Kinderhulp Indonesië opgericht op 9 december 2003.

© '10 Alle rechten voorbehouden | CSS Template door Rambling Soul | Techniek door Total Control IT