Stichting Kinderhulp Indonesië

Missie

"De Stichting Kinderhulp Indonesië (S.K.I.) zet zich in voor kansarme kinderen in desa's rond de stad Yogyakarta op Midden-Java."

Doneren

"Voelt u zich betrokken bij de sociaalmaatschappe- lijke situatie van de bevolking in Indonesë en wilt u graag een bijdrage leveren? "

Partners in Indonesië

Yayasan Puri Anak Harapan

'Puri Bahasa Indonesia' is een door Unicef aanbevolen talen- opleidingsinstituut in Yogyakarta. Dra. Ningsih en Drs. Unang Liesanggoro - de oprichters van dit instituut, hebben hun diensten als vrijwilligers aan S.K.I. aangeboden. Samen met dit echtpaar heeft S.K.I. een zusterstichting opgericht, die ter plaatse als uitvoerend orgaan voor S.K.I. opereert.

De naam van deze stichting is Yayasan Puri Anak Harapan (YPAH), betekent letterlijk vertaald: 'Stichting Tempel Hoop voor Kinderen'. 

Uitvoering van projecten en controle op de besteding van de gelden

Kleding en boeken worden collectief door YPAH ingekocht en aan de ouders, resp. aan de schoolleiding, afgeleverd. Ook de aanbesteding van en de controle op de werkzaamheden t.b.v. de verbetering van de water- en sanitaire voorzieningen en het aanschaffen van leer(hulp)middelen op de scholen wordt door YPAH verzorgd. 

Op deze wijze verzekert S.K.I. zich er van dat het sponsorgeld ook wordt besteed waarvoor het is bedoeld. Hierbij enkele foto's van de werkzaamheden van YPAH m.b.t. het afleveren van leermiddelen en de voorlichtingsbijeenkomsten met de ouders.

  

  

© '10 Alle rechten voorbehouden | CSS Template door Rambling Soul | Techniek door Total Control IT