Stichting Kinderhulp Indonesië

Missie

"De Stichting Kinderhulp Indonesië (S.K.I.) zet zich in voor kansarme kinderen in desa's rond de stad Yogyakarta op Midden-Java."

Doneren

"Voelt u zich betrokken bij de sociaalmaatschappe- lijke situatie van de bevolking in Indonesë en wilt u graag een bijdrage leveren? "

Home

De Stichting Kinderhulp Indonesië (S.K.I.) verhoogt op de scholen de hygiëne door het verbeteren van de water- en sanitaire voorzieningen en het invoeren van hygiëne modules in de leerprogramma's.

De kindersterfte wegens gebrek aan hygiëne is procentueel op Midden-Java het hoogst van geheel Indonesië. Mede door het werk van S.K.I. wordt dat percentage omlaag gebracht.

Al lijkt het werk van S.K.I. ´schepping-breed´ een druppel op een gloeiende plaat - elk kind dat daardoor een beter bestaan en betere toekomstmogelijkheden krijgt is er één!

© '10 Alle rechten voorbehouden | CSS Template door Rambling Soul | Techniek door Total Control IT