Help kansarme kinderen in Indonesië

De Stichting Kinderhulp Indonesië (SKI) zet zich in voor kansarme kinderen in desa's rond de stad Yogyakarta op Midden-Java. Zo verhogen we op scholen de hygiëne door het verbeteren van de water- en sanitaire voorzieningen en het invoeren van hygiëne modules in de leerprogramma's.

Uit giften en sponsoring verkregen gelden komen direct ten goede aan de schoolprojecten in Indonesië.Zowel in Nederland als in Indonesië werken wij met vrijwilligers. Voor bouw- of verbouwwerkzaamheden schakelen we lokale aannemers in.

SKI Heeft geen overheadkosten. Van een reis naar Indonesië tot het printerpapier wordt alles uit eigen zak betaald. Een registeraccountant controleert jaarlijks de cijfers. Hij doet dat voor SKI op vrijwillige, dus kosteloze, basis. Ook de website die u nu bezoekt is door een vrijwilliger gemaakt.

Onze Sponsoren