sponsors

Onze sponsors

Gelukkig hoeft SKI haar mooie werk niet alleen te doen. Onderstaand geven we een beeld
dankzij welke sponsors- en partners we in staat zijn al zoveel jaren kinderen in Indonesië te helpen.

Wilde Ganzen

Wilde Ganzen steunen ontwikkelingsprojecten die opgezet zijn door mensen ter plekke in samenwerking met bevlogen Nederlanders.

Wilde Ganzen heeft als visie dat juist kleinschalige, concrete projecten het verschil maken in de levens van mensen in armoede. Daarom steunt Wilde Ganzen de projecten van SKI. Concreet betekent dat Wilde Ganzen ieder donatie die u rechtstreeks aan SKI doet met een flink bedrag verhoogt.

Zie website: www.wildeganzen.nl/projecten

Wandelen voor Water

Wandelen voor Water is een sponsorloop voor de hoogste klassen van de basisschool die elk jaar plaatsvindt rond Wereld Water Dag in maart. De loop wordt door de stichting ‘Aqua for All’ organiseerd. Door deze actie leren kinderen het belang van veilig drinkwater kennen én kinderen in ontwikkelingslanden helpen. De sponsorloop vindt elk jaar plaats rond VN Wereld Water Dag in maart. Klassen die meedoen krijgen een gastles van SKI. Ook kan de les en de loop worden ingepast in thematisch onderwijs. Meedoen is leuk en makkelijk!

Zie website: www.wandelenvoorwater.nl

Rotary

Door de jaren heen zijn we door verschillende Rotary-afdelingen in Nederland geholpen met ons werk.

Speciale dank gaat uit naar de Rotary’s van Wassenaar en Rheden. Wij zijn altijd op zoek om ons netwerk wat dit betreft uit te breiden en zijn graag bereid een presentatie te verzorgen voor uw businessclub.

Zie website: www.rotary.nl

Paardekooper Verpakkingen

Paardekooper Verpakkingen

Nederlandse scholen

Nederlandse scholen

Een groot aantal scholen heeft zich de afgelopen jaren intensief ingezet voor SKI. Daarbij stimuleren we het contacten tussen scholen en leerkrachten in beide landen.