Over Ons

Wie zijn wij? SKI

Stichting Kinderhulp Indonesië

Het initiatief tot de oprichting van SKI is genomen door Bert en Ineke Steenwinkel, die in 1982 twee kinderen hebben geadopteerd uit Jakarta.

Tijdens het adoptieproces en later - toen zij op zoek gingen naar de natuurlijke ouders van hun kinderen - hebben zij veel te maken gehad met kindertehuizen en sloppenwijken in Indonesië.

De soms schrijnende leefomstandigheden daar, meestal veroorzaakt door gebrek aan geld, heeft hen tot de oprichting van SKI gebracht. Dit vanuit de overtuiging dat een juiste schoolopleiding de basis legt voor een gezonde maatschappij en betere kansen voor de volgende generatie.

Hun initiatief werd snel gesteund door vrienden en bekenden die zich spontaan aanmeldden als sponsor en/of aanboden om zitting te nemen in het bestuur. Met dit enthousiasme voor het goede doel werd de Stichting Kinderhulp Indonesië opgericht op 9 december 2003.

Wat doen wij? SKI

Stichting Kinderhulp Indonesië

"Onze missie is ons als Stichting Kinderhulp Indonesië (SKI) in te zetten voor de kansarme kinderen in desa's rond de stad Yogyakarta op Midden-Java."

Waarom is hulp nodig?

In de desa's rondom Yogjakarta heerst het grootste deel van het jaar droogte. Dat veroorzaakt grote economische achterstand. Een ander probleem is dat er bij de bouw van schoolgebouwen geen geld is voor de aanleg van watervoorzieningen en toiletten. Omdat er in de desa’s nauwelijks stromend water is, levert dat zeer onhygiënische omstandigheden op. Scholen hebben meestal alleen zgn. 'droge' latrines, er is geen water voor spoeling of voor het wassen van de handen. Veelal ontbreekt het ook aan (afsluitbare) deuren. Vooral meisjes hebben daar last van. Het gevolg van dit alles is, dat kinderen hun behoeften in de 'bushbush' moeten doen en verstoken zijn van normale hygiëne. Een sociaal en hygiënisch onwenselijke situatie.

Onze aanpak

De Stichting Kinderhulp Indonesië (SKI) verhoogt op scholen in die regio de hygiëne door het verbeteren van de water- en sanitaire voorzieningen en het invoeren van hygiëne modules in de leerprogramma's.

Uit giften en sponsoring verkregen gelden komen direct ten goede aan de schoolprojecten in Indonesië. Voor bouw- of verbouwwerkzaamheden schakelen we lokale aannemers in. SKI heeft geen overheadkosten. Zowel in Nederland als in Indonesië werken wij met vrijwilligers. Van een reis naar Indonesië tot het printerpapier wordt alles uit eigen zak betaald. Een registeraccountant controleert jaarlijks de cijfers. Hij doet dat voor SKI op vrijwillige, dus kosteloze, basis. Ook de website die u nu bezoekt is door een vrijwilliger gemaakt.

Hoe helpt SKI

SKI helpt scholen bij het slaan van waterputten of het bouwen van bovengrondse waterreservoirs. Zo kan water in de regentijd worden opgevangen en opgeslagen voor gebruik in het droge seizoen. Daarnaast worden deugdelijke toiletten aangelegd of bestaande toiletten gerenoveerd.

Deugdelijke toiletten aangelegd    Bouwen van bovengrondse waterreservoirs

Om een hygiënische afvoer van het gebruikte water te waarborgen, helpen wij ook bij het aanleggen van sceptic tanks. Ook worden de scholen ondersteund kinderen basishygiëne aan te leren zoals het wassen van handen na toiletbezoek en tandenpoetsen.

Hoe SKI borgt

Met de school worden afspraken gemaakt voor het goed onderhouden van deze voorzieningen, onder andere met een corveerooster voor kinderen. Bij iedere reis naar de regio Yogjakarta bezoeken wij niet alleen de locaties voor nieuwe projecten, maar gaan we ook langs bij reeds gerealiseerde projecten om te zien of de voorzieningen nog steeds goed worden onderhouden.

Verantwoording Jaarverslagen

Hiernaast vind u een overzicht van de officiële jaarverslagen van Stichting Kinderhulp Indonesië. De in deze jaarverslagen opgenomen jaarrekeningen zijn voorzien van een controleverklaring van een externe accountant.

Beloningsbeleid

Zowel het bestuur in Nederland als onze partners in Indonesie voeren werkzaamheden op vrijwillige basis uit. Dat wil zeggen dat er geen vergoeding plaatsvindt voor bestede tijd. Ook is er geen onkostenvergoedingsregeling. Reis en verblijfkosten worden door de Nederlandse bestuursleden teruggeschonken aan de Stichting. Voor de vriiwilligers in indonesie zijn projectgebonden reiskosten (tbv toezicht en educatie) inbegrepen in de projectkosten.

Bestuur Nederland

Mevr. Drs. Aty Boers

Voorzitter

0651425530

Dhr. Rolf Meursing

Vice-Voorzitter

0651408543

Mevr. Ineke Steenwinkel

Penningmeester

020 6440301

Dhr. Nugro van Keulen

Bestuurslid

0641526073

Mevr. Monique Verhoeff

Bestuurslid

0615423814

Dhr. Don Verhoeff

Bestuurslid

06111511474

Dhr. Drs. Bert Steenwinkel

Ere Voorzitter

0653316435

Partners Indonesië

Dra. Ningsih en Drs. Unang Liesanggoro - de oprichters van een talenopleidingsinstituut in Yogyakarta hebben hun diensten als vrijwilligers aan SKI aangeboden. Samen met dit echtpaar heeft SKI een zusterstichting opgericht, die ter plaatse als uitvoerend orgaan voor SKI opereert.

De naam van deze stichting is Yayasan Puri Anak Harapan (YPAH) en betekent letterlijk: 'Stichting Tempel Hoop voor Kinderen'.

Partners Nederland

Dhr. J.C. Gruissen

Register accountant


Media Project Advies

Media Project Advies

Website hosting

020 6189692

Total Control B.V.

Total Control B.V.

Website techniek

0187 609216