Doneren

Hoe kunt u helpen?

Stichting Kinderhulp Indonesië

Wat kunt u doen?

Een kleine bijdrage maakt een groot verschil. Veel van onze sponsors vragen bijvoorbeeld bij een verjaardag of jubileum een cadeau in de vorm van een donatie aan de Stichting Kinderhulp Indonesië. Ideeën en suggesties voor de werving van donaties, donateurs en sponsoren zijn natuurlijk ook heel erg welkom!

Doelen voor donaties

De Stichting Kinderhulp Indonesië (SKI) verhoogt op scholen in die regio de hygiëne door het verbeteren van de water- en sanitaire voorzieningen en het invoeren van hygiëne modules in de leerprogramma's.

Doneren kan aan verschillende van onze doelen. Als u een specifieke school met haar project wil helpen dan komt jouw donatie volledig ten goede aan deze school. U kunt er ook voor kiezen om een losse watervoorziening te doneren, zoals een toilet, septic tank, waterput of waterbassin. Een los bedrag kan natuurlijk ook, in dat geval wordt uw geld aan ons eerstvolgende schoolproject besteed.

Donaties en ANBI registratie

Als u ons wilt steunen met een donatie dan kan dat op ons rekeningnummer:

NL84 RABO 0344 7986 23
t.n.v. de Stichting Kinderhulp Indonesië
.

Omdat SKI door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn uw giften aan SKI aftrekbaar voor de belastingen, voor zover het totaal van uw giften meer bedraagt dan 1% van uw verzamelinkomen.

Donaties aan specifieke projecten

  • Project voorbeeld 1: renovatie 3 toiletten en waterbassin € 2.875
  • Project voorbeeld 2: septic tank en waterbassin € 1500

Donaties aan losse watervoorzieningen

  • Toilet: 480 EURO
  • Septic tank: 50 EURO
  • Waterput: 1310 EURO
  • Waterbassin: 1450 EURO

Periodieke donaties: volledig aftrekbaar!

Een periodieke donatie is volledig belastingaftrekbaar. Let er dan wel op dat u voldoet aan de voorwaarden voor aftrekbaarheid:

- Bij onderhandse overeenkomst of notariële akte wordt gedurende tenminste 5 jaar een vast bedrag geschonken (aan de opstelling van de notariële akte zijn beperkte kosten verbonden.)
- Deze 'lijfrente' eindigt door het overlijden van de schenker of het verliezen van ANBI-status door de begiftigde.

Een voorbeeld exemplaar van de overeenkomst voor periodieke donaties kunt u hier downloaden.